Ludzie etnotanku

Arkadiusz Modrzejewski

Image link

Arkadiusz Modrzejewski – pochodzi z Kościerzyny, z rodziny kaszubskiej spokrewnionej z Hieronimem Derdowskim. Jest politologiem, absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie obecnie jest profesorem i dyrektorem Instytutu Politologii, uczniem Profesora Andrzeja Chodubskiego. Specjalizuje się w filozofii i myśli politycznej. W swoich publikacjach porusza także kwestie dotyczące tożsamości europejskiej, narodowej i regionalnej (kaszubskiej). Jest prezesem Stowarzyszenia Naukowego „Instytut Badań nad Polityką Europejską”, redaktorem naczelnym European Journal of Transformation Studies, ekspertem merytorycznym i etycznym European Research Executive Agency. Gościnnie wykładał na wielu europejskich uczelniach, w tym Uniwersytecie Fryderyka II w Neapolu, Ivane Javakashvili Tbsilis State University, Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie czy Uniwersytecie w Egerze. Przez dwa lata był profesorem na Donieckim Narodowym Uniwersytecie Vasyla Stusa w Winnicy na Ukrainie.