O nas

Czym jest etnotank?

Czym jest etnotank?

Kaszubski etnotank jest projektem realizowanym w ramach Instytutu Kaszubskiego, który jest stowarzyszeniem ludzi nauki, działającym od 1996 r. z siedzibą w Gdańsku. Od początku działalności naszego stowarzyszenia, obok typowej działalności o charakterze akademickim (projekty badawcze, konferencje, publikacje) pełnimy też ważną rolę ekspercką, wspierając swoją wiedzą i doświadczeniem środowisko edukacyjne, samorządy, instytucje kultury, biznes itd.

W ramach etnotanku chcemy tę formą działalności rozwijać, korzystając nie tylko z kompetencji członków Instytutu, ale też szerokiego grona osób, którym sprawy Kaszub i Pomorza są bliskie.

Jakie są cele etnotanku?

W ramach naszego projektu celem jest tworzenie wiedzy publicznie użytecznej w postaci raportów i analiz, organizowania debat i warsztatów, udzielania porad i opiniowania ważnych dokumentów publicznych etc.

Poprzez tego typu aktywność publiczną chcemy wpływać na wiedzę i społeczne postawy w stosunku do Kaszub i Pomorza, na wyobrażenia dotyczące naszej społeczności i regionu, na wzmocnienie kaszubskiej tożsamości, ale przede wszystkim chcemy wspomagać procesy decyzyjne w sferze publicznej oraz inspirować i inicjować poważną debatę na temat spraw, które są dla nas ważne, aby znajdować odpowiednie rozwiązania.

Dlatego ważnym celem jest wpływanie na tworzenie planów działania w odniesieniu do szeroko rozumianej tematyki kaszubskiej oraz dostarczanie narzędzi do rozwiązania problemów (stąd znaczenie rekomendacji), czyli diagnozowanie i wynoszenie na forum publicznej debaty problemów, które są niedoceniane, nieuświadamiane, przemilczane, lekceważone itd.

Jakie są nasze reguły działania?

Działalności etnotanku towarzyszy kilka zasad:

 • przestrzeganie reguły niezależności, bezinteresowności i krytycyzmu, bo tylko w takich warunkach może powstawać rzetelna wiedza i toczyć się otwarte dyskusje, poruszające także trudne i kontrowersyjne tematy,
 • jak najszersze udostępnianie efektów pracy etno tanku i otwartość na współpracę,
 • poszukiwanie synergii między środowiskiem akademickim, a innymi sferami życia społecznego zainteresowanymi kreowaniem, upowszechnieniem oraz wykorzystywaniem wiedzy,
 • ujmowanie tematyki kaszubskiej w szerokim kontekście, szczególnie z uwzględnieniem sytuacji na Pomorzu oraz z odniesieniem do sytuacji innych podobnych społeczności i mniejszości etnicznych/narodowych, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zrozumieć, co się dzieje na Kaszubach i wśród Kaszubów.

Do kogo adresujemy nasze działania?

Grupą docelową działań są przede wszystkim środowiska opiniotwórcze, które mają wpływ na społeczne postawy, przekonania i tożsamość Kaszubów:

 • środowiska związane z rozwojem regionalnym (samorządowcy, przedsiębiorcy, otoczenie biznesu itd.),
 • środowisko akademickie,
 • nauczyciele regionaliści,
 • animatorzy i osoby związane z instytucjami kultury,
 • działacze regionalni i pozarządowcy,
 • ludzie mediów.

Główne obszary problemowe

Chcemy w sposób szczególny skupić się na następujących problemach:

 • wyzwania rozwojowe Kaszub w kontekście Pomorza i regionu nadbałtyckiego (ekonomiczne, demograficzne, ekologiczne itd.),
 • upodmiotowienie obywatelskie i etniczne,
 • status prawny Kaszubów,
 • kaszubska edukacja i nauka,
 • dylematy tożsamościowe oraz sytuacja społeczności kaszubskiej w coraz bardziej wielokulturowym społeczeństwie pomorskim (m.in. w wyniku intensywnych ruchów migracyjnych),
 • pamięć społeczna i inne czynniki wpływające na postawy oraz relacje międzygrupowe,
 • dynamika zmian kulturowych na Kaszubach i wśród Kaszubów,
 • zmiany w przestrzeni w kontekście wyzwań rozwojowych,
 • wizerunek Kaszub i Pomorza.