Ludzie etnotanku

Zbigniew Sobisz

Image link

Zbigniew Sobisz, urodzony 20 września 1955 w Lęborku. Botanik, fitosocjolog.

Od 1997 roku doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii (Akademia Rolnicza w Szczecinie). Od 2013 – dr habilitowany w zakresie biologii (Uniwersytet Szczeciński). Od 2015 kierownik Zakładu Botaniki i Ochrony Przyrody Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz kurator Herbarium Slupensis (SLTC).

Autor lub współautor 4 książek i 247 publikacji naukowych. Współautor monografii Zabytkowe parki podworskie Pomorza Środkowego (2005, 2010), Zróżnicowanie szaty roślinnej biotopów śródpolnych i pól Pobrzeża Koszalińskiego (2012), Zabytkowe parki dworskie i folwarczne Dorzecza Parsęty (2019), Wymarłe, ginące i chronione rośliny naczyniowe w zbiorach Herbarium Slupensis z lat 1875-1943 (2022). Udział w realizacji projektów badawczych: „Rejonizacja i biologia chwastów segetalnych w Polsce” koordynowany przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, „Kapliczki i krzyże przydrożne jako element identyfikacji społecznej i kulturowej na Pomorzu Zachodnim” finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz „Wytyczne dotyczące zwalczania rdestowców na terenie Polski” koordynowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie.

Od 2000 roku członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego, od 2009 roku – Instytutu Kaszubskiego, od 2015 roku – Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Opiekun Naukowego Koła Botaników.

W 2005 roku nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 2018 roku – Złotym Krzyżem Zasługi. W latach 1994, 2004, 2018 i 2013 nagrody indywidualne I i II stopnia za działalność naukową.

Żonaty – żona Eleonora, córka Joanna.