Ludzie etnotanku

Mariusz Mówka

Image link

Mariusz Mówka – w 1987 roku ukończył historię (specjalność nauczycielska) na Uniwersytecie Gdańskim. W 1995 roku uczestniczył w programie „Local Government Training Program” na Appallachian State University Boone w NC USA. W 2001 roku ukończył Podyplomowe Studium Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich – Zarządzanie Projektami UE w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2001 roku konsultant, nauczyciel i ewaluator w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym. Od 2017 roku Prezes Zarządu Fundacji Kaszubski Uniwersytet Ludowy.