Ludzie etnotanku

Magdalena Lemańczyk

Image link

Dr Magdalena Lemańczyk, socjolożka, gdańszczanka, adiunktka w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, członkini Instytutu Kaszubskiego. Specjalizuję się w badaniach stosunków polsko-niemieckich w XX i XXI w., kwestii migracyjnych w Niemczech i w Polsce, mniejszości niemieckiej w Polsce po 1989 r., kultur pamięci oraz dwu- i wielojęzyczności. Jestem redaktorką wykonawczą czasopisma naukowego International Sociological Association-RC25 Language, Discourse & Society oraz członkinią zespołów redakcyjnych czasopism naukowych: SOCIETY REGISTER i „Rocznik Polsko-Niemiecki”. Pasjonuję się fotografią, kocham morze i sporty wodne… nie mniej od amatorskich biegów i rowerowego trailu.