Ludzie etnotanku

Katarzyna Warmińska

Image link

Katarzyna Warmińska, dr hab., socjolożka pracująca w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki etniczności, polityki tożsamości i relacji grupa dominująca – mniejszości. Prowadziła badania wśród polskich Tatarów i Kaszubów. Autorka ponad 60 publikacji naukowych, książki i współredaktorka pięciu pozycji wydawniczych, w tym wraz z Ewą Michną 2020. “Identity strategies of stateless ethnic groups in Poland”, Springer. Stypendystka (research fellowship) na Uniwersytecie w Toronto. Członkini European Sociological Association, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.