Ludzie etnotanku

Karolina Ciechorska-Kulesza

Image link

Karolina Ciechorska-Kulesza, socjolog, doktor, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego w Zakładzie Antropologii Społecznej, członkini Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG. Zainteresowania badawcze dotyczą: problematyki Pomorza, Ziem Zachodnich i Północnych, dziedzictwa kulturowego, pamięci społecznej, społeczności lokalnych, uczestnictwa w kulturze i animacji kultury. Realizatorka i autorka projektów badawczych oraz badawczo-animacyjnych. Członkini organizacji naukowych i społecznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Pomorskiej Rady Animacji Społecznej, Gdańskiej Rady Kultury. Realizuje społeczne diagnozy lokalne i szkoli w tym zakresie.