Ludzie etnotanku

Ewelina Stefańska

Image link

Ewelina Stefańska – absolwentka zarządzania instytucjami artystycznymi oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim. Od kilku lat związana z Klubem Studenckim „Pomorania” i była prezeska organizacji (2017-2019). Członkini Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, w XXI kadencji przewodnicząca zespołu ds. polityki młodzieżowej przy Radzie Naczelnej stowarzyszenia. Była przewodnicząca grupy roboczej Minority Rights and Politics w zarządzie Youth of European Nationalities (2021-2022). Od lat współpracująca z Fundacją BETWEEN.POMIĘDZY, w tym współorganizatorka X, XI i XII edycji Międzynarodowego Festiwalu Literatury i Teatru BETWEEN.POMIĘDZY oraz koordynatorka projektów edukacyjnych i autorka kaszubskiego komponentu oferty fundacji. Wiceprezeska Fundacji „Samorządność” im. Lecha Bądkowskiego.