Foresight Kaszubi 2050

Środowisko przyrodnicze Kaszub - stan i perspektywy

Image link

Obszar Kaszub był przedmiotem szeregu regionalizacji fizycznogeograficznych, z których najbardziej szczegółowe są regionalizacje Kondrackiego (1998), Augustowskiego (1979) i Przewoźniaka (2002). W ostatnim dziesięcioleciu podział fizycznogeograficzny Polski został zweryfikowany i zaktualizowany. Nowe granice mezoregionów zostały opracowane w oparciu o aktualne dane przestrzenne kraju, w tym dane geologiczne, geomorfologiczne i wysokościowe. W oparciu o wspomnianą weryfikację ustalono, że w skład obszaru Kaszub wchodzą następujące mezoregiony: 313.41 Wybrzeże Słowińskie, 313.44 Wysoczyzna Damnicka, 313.45 Wysoczyzna Choczewska, 313.46 Pradolina Łeby-Redy, 313.51 Pobrzeże Kaszubskie, 313.52 Mierzeja Helska, 314.46 Wysoczyzna Polanowska, 314.47 Pojezierze Bytowskie, 314.51 Pojezierze Kaszubskie, 314.67 Równina Charzykowska, 314.71 Bory Tucholskie (ryc. 1) (Solon i in. 2018).