Raporty i opinie

Polityka mniejszościowa po demokratycznym przełomie

Image link

Głównym celem projektu etnotank.pl, realizowanego przez Instytut Kaszubski, jest tworzenie wiedzy publicznie użytecznej w postaci raportów i analiz oraz wiedzy upowszechnianej poprzez organizowane debaty, warsztaty, seminaria itd.

Uruchamiając ten projekt, założyliśmy, że poprzez tego typu aktywność publiczną będziemy wpływać na wiedzę i społeczne postawy w stosunku do Kaszubów, na wyobrażenia dotyczące naszej społeczności i regionu, na wzmocnienie kaszubskiej tożsamości itd. Od początku też zakładaliśmy, że naszym celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych w sferze publicznej oraz inspirowanie i inicjowanie poważnej debaty na temat spraw, które są dla nas ważne, aby znajdować odpowiednie rozwiązania.

Tymi ważnymi sprawami nie są wyłącznie kwestie związane ze społecznością kaszubską. Od samego początku chcemy się jej (nam) przyglądać nie tylko z perspektywy wewnątrzgrupowej czy też regionalnej (pomorskiej), lecz także poprzez pryzmat spraw szerszych, dotyczących innych społeczności mniejszościowych. Idzie bowiem o to, aby próbować dostarczać narzędzia do rozwiązania problemów nie tylko naszej społeczności, lecz również pozostałych grup etnicznych, mniejszości narodowych czy też społeczności pogranicza. Aby to było możliwe, bardzo ważne jest właściwe diagnozowanie sytuacji oraz wynoszenie na forum publicznej debaty problemów, które są niedoceniane, nieuświadamiane, niekiedy nawet przemilczane.