Raporty i opinie

Kaszubskie innowacje społeczne

Image link

Pojęcie innowacji społecznych jest dzisiaj jednym z chętniej przywoływanych w dyskursie publicznym, przy czym wcale nie odnoszą się one wyłącznie do sfery wykorzystywania nowoczesnych technologii w zarządzaniu publicznym, biznesie czy też w kreowaniu działań w sferze kulturalnej. Niekiedy przywołuje się je także, analizując obszary – wydawałoby się tak odległe, jak ruchy etniczne czy regionalne. Dotyczy to również, tego, co się działo na Pomorzu. I w tym kontekście warto zadać sobie pytanie, czym jest innowacja społeczna w odniesieniu do Kaszub i Kaszubów?

Pierwszym założeniem przy charakteryzowaniu innowacji społecznych jest to, że mają one służyć wywołaniu zmiany społecznej oraz minimalizowaniu kosztów, związanych z nimi (i to bynajmniej wcale nie przede wszystkim kosztów finansowych, lecz także mentalnych, społecznych, środowiskowych itd.). W tym sensie innowacje społeczne służą adaptacji, dostosowaniu się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Zmiana może też dotyczyć różnych rzeczy – niekiedy są to produkty czy też usługi (i można to odnosić także do kultury, edukacji itd.), ale może odnosić się do zmian w umiejętnościach, nawykach, stylach działania, procedurach itd.