Raporty i opinie

Białczi na placu. Raport o aktywności kobiet na Kaszubach

Image link

Opisując aktywność kobiet na Kaszubach, warto rozpocząć od zarysowania bardziej ogólnego kontekstu, związanego z kobiecym aktywizmem i społecznym zaangażowaniem oraz ich przemianami. W szerszej perspektywie, na podstawie badań społecznych widać, że działania obywatelskie w znacznej mierze wyznacza zaangażowanie kobiet. To właśnie kobiety inicjują i realizują wiele działań w sferze publicznej, wokół i dla dobra wspólnego (np. Ciechorska-Kulesza, Stachura 2021: 7). Aktywności społeczne w dużej mierze charakteryzuje „rys kobiecy” – czyli są silnie osadzone na wartościach, które wpisują się w kulturowo określoną rolę społeczną kobiet (np. Zbieranek, Obracht-Prondzyński 2022: 9). Znacząca w „kobiecych” działaniach obywatelskich jest orientacja wspólnotowa, ale także pragmatyczne podejście do podejmowanych działań. Aktywności, w które zaangażowane są kobiety, nastawione są w dużej mierze na konkretną zmianę i rozwiązanie problemów, bardzo często związanych z relacjami międzyludzkimi. Energia kobiet zatem ogniskuje się w znaczącym stopniu na środowisku rodzinnym, sąsiedzkim, kobiecym czy innych wspólnotach, zawiązujących się wokół jakiegoś tematu czy problemu. Duże znaczenie w aktywności kobiet mają działania opiekuńcze i wspierające. Co ciekawe, w parze ze skupieniem się na relacjach społecznych i potrzebach innych idą działania związane z, coraz częściej silnie artykułowaną, potrzebą samorealizacji (np. tamże).