Marka Kaszuby/i

Czy istnieje marka Kaszuby?

Image link

Od początku ustanowienia województwa pomorskiego w 1999 roku kwestia regionu kaszubskiego pojawiała się w regionalnych opracowaniach strategicznych jako kluczowego obszaru identyfikacji kulturowej w regionie pomorskim. Kaszuby współtworzą wielokulturowość Pomorza i posiadają wybitne dziedzictwo kulturowe i krajobrazowe, wymagające pielęgnowania w zakresie niepowtarzalnych walorów i krajobrazów historycznych regionu (Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2000). Zatem, to tożsamość regionalna i lokalna, czerpiąca m.in. z dziedzictwa Kaszub powinna stanowić bazę do budowania kapitału społecznego w regionie. Jednocześnie, podkreśla się, że nadal niewykorzystane są możliwości rozwojowe płynące ze zróżnicowania kulturowego regionu, wynikające m.in. z obecności kultury i społeczności kaszubskiej. Postuluje się zatem wspieranie partnerskich (obejmujących m.in. JST, NGO i uczelnie) inicjatyw edukacyjnych, służących umacnianiu tożsamości regionalnej i etnicznej, w tym w obszarze edukacji morskiej i kaszubskiej (Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2030 roku). Niewątpliwie, w świetle dokumentów strategicznych, to zasoby kulturowe, związane przede wszystkim z tradycją kaszubską, odgrywają istotną rolę w regionie pomorskim.