Ludzie etnotanku

Sulisława Borowska

Image link

Sulisława Borowska – animatorka społeczna, moderatorka, trenerka rozwoju osobistego – od 26 lat zawodowo związana z Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym oraz współwłaścicielka Manufaktury Szkła Artystycznego.

Obecnie mocno zaangażowana w projekty kobiece nastawione na ożywianie życia społecznego na wsi na bazie dziedzictwa kulturowego oraz działania skierowane na uruchamianie potencjału młodych.

Aktywna mieszkanka sołectwa Nowa Ameryka, w którym współtworzy nieformalną grupę „odkryj życie w Nowej Ameryce”, a od niedawna Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Amerykańskie Kamieniczki”. Tamże z radością praktykuje współpracę międzypokoleniową i uczy się współdziałania z młodymi.

W życiu cieszy ją możliwość tworzenia przestrzeni do poznawania się i wspólnego działania osób o różnym doświadczeniu życiowym.

W czasie wolnym odpoczywa w pracowni szkła oraz łapie dystans do siebie i świata biegając po kaszubskich pagórkach i lasach.