Ludzie etnotanku

Roman Szul

Image link

Roman Szul – urodzony 19.10.1952 w Turzym Polu (Podkarpackie). Ukończył studia w roku 1976 na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 1977 do chwili obecnej związany zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim. Obecnie emerytowany profesor UW w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Instytutu Ameryk i Europy UW. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się polityką regionalną, regionalizmem, ideą narodową, kwestiami polityczno-językowymi a ostatnio głównie tematem „dynamiki cywilizacji”.