Ludzie etnotanku

Radomir Matczak

Image link

Radomir Matczak – Gdańszczanin (od 47 lat), ekonomista, inżynier. Przez 20 lat pracował w administracji publicznej, głównie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Absolwent Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej (2013) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (1999).

Specjalizuje się w zagadnieniach polityki regionalnej, polityki spójności UE, zarządzania publicznego, reform instytucjonalnych, współpracy bałtyckiej i zielonej transformacji.

Prowadzi działalność doradczą i badawczą, współpracując m.in. z Europejskim Komitetem Regionów (2017-2020), Komisją Europejską (2020), Bankiem Światowym (2020), Związkiem Miast Polskich (od 2020) i Uniwersytetem SWPS (od 2020). Jest członkiem Zespołu Zadaniowego ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (od 2007).

Założyciel stowarzyszenia Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych (2001). Członek stowarzyszenia Inkubator Umowy Społecznej / Zdecentralizowana RP (od 2019). Uczestnik programu Departamentu Stanu USA pn. International Visitor Leadership Program (2019).

W roku 2014 – za rozprawę pt. Kontrakt wojewódzki jako instrument polityki regionalnej w Polsce – otrzymał wyróżnienie w XI edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji.