Ludzie etnotanku

Piotr Zbieranek

Image link

dr Piotr Zbieranek – badacz społeczny, analityk, pracownik naukowo-dydaktyczny. Z wykształcenia socjolog i psycholog. Uzyskał stopień doktora z zakresu nauk socjologicznych. Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. Obecnie pracownik Instytutu Socjologii UG i członek zespołu Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą. Realizator wielu projektów naukowo-badawczych i badawczo-wdrożeniowych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych z zakresu socjologii kultury i socjologii polityki, w tym: „Polski model organizacji typu think tank” (Warszawa 2011) oraz „Demokratyczna kultura: proces formułowania polityk publicznych w zakresie kultury” (Gdańsk 2021).