Ludzie etnotanku

Paweł Wajlonis

Image link

Paweł Wajlonis – absolwent Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki na Uniwersytecie Gdańskim, tłumacz języka niemieckiego i angielskiego. Od 2008 r. związany ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, członek Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w latach 2013-2019 i Rady Naczelnej ZKP (2013-obecnie), współtwórca polityki Zrzeszenia na rzecz młodych osób w ramach działającego przy Radzie Naczelnej zespołu ds. polityki młodzieżowej.