Ludzie etnotanku

Nicole Dołowy-Rybińska

Image link

Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN – kulturoznawczyni i socjolingwistka, pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Jest laureatką wielu stypendiów i grantów, które umożliwiły jej prowadzenie badań w Polsce i za granicą, m.in. UNESCO/Keizo Obuchi, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; Narodowego Centrum Nauki; NPRH; Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage. Do jej głównych zainteresowań należy problematyka tożsamości europejskich mniejszości językowych, metody ochrony i rewitalizacji języków i kultur mniejszościowych, aktywizm językowy, wielojęzyczność i wielokulturowość, analiza dyskursów dotyczących zagrożenia języków i ratowania ginących kultur. Prowadzi badania terenowe na Kaszubach (Polska), na Łużycach (Niemcy), w Bretanii (Francja) i w Walii (Wielka Brytania). Interesuje się także historią i sytuacją mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w Polsce. Jest członkinią kilku towarzystw naukowych oraz autorką pięciu monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych.