Ludzie etnotanku

Mateusz Richert

Image link

Mateusz Richert, urodzony w Kartuzach, Kaszuba z dziada pradziada, absolwent geografii i gospodarki przestrzennej, a także edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa na Uniwersytecie Gdańskim.

Kierownik Zespołu Infrastruktury Technicznej i Zagrożeń Środowiskowych w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego. Członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Od 2014 r. Radny Miasta Redy.