Ludzie etnotanku

Magdalena Szmytkowska

Image link

Dr Magdalena Szmytkowska – geografka społeczna pracująca w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Politechniki Gdańskiej na stanowisku adiunkta.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół społeczno-kulturowych aspektów rozwoju miasta, procesów migracyjnych w skali wewnętrznej oraz międzynarodowej, problematyki miast średnich i transformacji obszarów nadwodnych miast. Autorka ponad 40 publikacji, w tym dwóch monografii związanych z problematyką wielowymiarowych przeobrażeń współczesnego miasta.

Wiceprzewodnicząca Komisji Geografii Osadnictwa i Ludności Polskiego Towarzystwa Geograficznego, członkini Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich, członkini Zarządu gdańskiego oddziału TUP. Redaktorka tematyczna w czasopismach naukowych: Czasopismo Geograficzne i Prace i Studia Geograficzne.