Ludzie etnotanku

Hanna Obracht-Prondzyńska

Image link

Dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska – adiunktka na Uniwersytecie Gdańskim w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej, nauczycielka akademicka ucząca projektowania urbanistycznego i analizy danych. Architektka i urbanistka zajmującą się projektowaniem w oparciu o dane.

Tytuł doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka obroniła z wyróżnieniem w 2020 r. na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W swoim doktoracie wykorzystała doświadczenie planowania regionalnego i urbanistycznego oraz analizy danych, zajmując się wpływem metropolii na rozwój małych miast. Za pracę otrzymała 5 nagród, w tym dwie ministerialne oraz Polskiej Akademii Nauk. W 2022 roku otrzymała trzyletnie stypendium Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Studiowała również na Politechnice Warszawskiej otrzymując tytuł analityka GIS, a także na Uniwersytecie Technicznym we Wiedniu. Ukończyła kurs w InfoShare Academy uzyskując certyfikat data scientist.

Posiada międzynarodowe doświadczenie akademickie i projektowe z Chin, RPA, USA, Kolumbii, Rumunii, Niemiec. Pracowała w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego współtworząc m.in. plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego i obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Obecnie zajmuje się pośrednimi metodami partycypacji prowadząc badania m.in. nad możliwościami wykorzystania danych z mediów społecznościowych do oceny percepcji przestrzeni miast.