Ludzie etnotanku

Daniel Kalinowski

Image link

Daniel Kalinowski – profesor zwyczajny (od 2020) w Instytucie Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Doktoryzował się z zakresu polskiej aforystyki literackiej XIX wieku (2000). Habilitację uzyskał na podstawie rozprawy o polskiej recepcji twórczości Franza Kafki (2006).

Zainteresowania naukowe: kaszubistyka, motywy żydowskie w literaturze polskiej, kultura buddyjska w tradycji polskiej, polska recepcja twórczości Franza Kafki oraz dyskurs interdyscyplinarny. Autor książek m.in.: Określanie horyzontu. Studia o polskiej aforystyce literackiej XIX wieku; Światy Franza Kafki. Sekwencja polska; Żydzi polscy i pomorscy. Studia o ludziach i literaturze; Sylwa kaszubskie; Cztery Szlachetne Prawdy. Motywy buddyjskie w literaturze polskiej do czasów pozytywizmu oraz Teatr kaszubski. Fenomen, formy, środowisko, a także we współautorstwie z A. Kuik-Kalinowską: Od Smętka do Stolema. Wokół literatury Kaszub; Trzy Skarby. Motywy buddyjskie w Polsce; Literatura kaszubska. Rekonesans. Współredaktor serii wydawniczej „Wielkie Pomorze”. Redaktor prac zbiorowych o twórczości Szaloma Asza, tomów opracowań o sacrum w literaturze, prac zbiorowych o ekologii w dyskursie humanistycznym. Redaktor naczelny „Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego”, redaktor tematyczny „Acta Cassubiana” oraz rocznika „Nasze Pomorze”.

Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Wykonawca zadań badawczych w projektach Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Członek Komisji Nauki o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, The Society for the Study of the Multi-Ethnic Literatures of the World, Instytutu Kaszubskiego oraz Rady Języka Kaszubskiego.