Ludzie etnotanku

Cezary Obracht-Prondzyński

Image link

Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński pracuje w Instytucie Socjologii UG (kierownik Zakładu Antropologii Społecznej oraz Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą), jest socjologiem, antropologiem i historykiem. Autor i współautor ponad 30 książek, redaktor ponad kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, publicystycznych. Prezes Instytutu Kaszubskiego, przewodniczący Komitetu Socjologii PAN (2020-2023) i członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności.