Ludzie etnotanku

Alicja Zawadzka

dr inż. arch. Alicja K. Zawadzka – architektka z wykształcenia, urbanistka praktykująca do 2018 r., pracuje w Zakładzie Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska Uniwersytety Gdańskiego. Za rozprawę doktorską, obronioną z wyróżnieniem, otrzymała I nagrodę (ex aequo) w 13. edycji Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie nt. samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji im. Prof. Michała Kuleszy organizowanego przez miesięcznik „Samorząd Terytorialny”. Laureatka konkursu na przygotowanie, wygłoszenie i opublikowanie referatów poruszających problemy systemu planowania przestrzennego i jego roli w systemie planowania przestrzennego, ogłoszonego w 2010 r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Finalistka Nagród Naukowych Polityki 2016.