Ludzie etnotanku

Aleksandra Paprot-Wielopolska

Image link

Aleksandra Paprot-Wielopolska, dr, etnolożka/antropolożka kultury i kulturoznawczyni, adiunkta w Instytucie Antropologii (Zakład Etnologii Polski i Antropologii Historii) na Uniwersytecie Gdańskim. Członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej oraz Instytutu Kaszubskiego. Badaczka Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach związanych z dziedzictwem kulturowym (szczególnie tym niematerialnym dotyczącym obrzędowości, rękodzieła i rzemiosła tradycyjnego oraz strojów ludowych), mechanizmami polityki pamięci i kształtowania tożsamości na obszarach postmigracyjnych, regionalizmem, aktywnością społeczności lokalnych i historią mówioną (oral history). Autorka kilku książek i współautorka licznych publikacji oraz tekstów naukowych i popularyzatorskich.