Ludzie etnotanku

Aleksandra Cicharska

Image link

Aleksandra Cicharska – absolwentka studiów geograficznych w Uniwersytecie Gdańskim. Zatrudniona jest na stanowisku specjalisty naukowo-technicznego w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej Wydziału Nauk Społecznych UG. Zaangażowana jest m.in. w działalność organizacyjną, dydaktyczną, naukową i społeczną w UG. Zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół przemian demograficznych (w tym modernizacji społecznej i współczesnych trenów ludnościowych) na Pomorzu, w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Aleksandra Cicharska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego (w tym skarbnikiem oddziału gdańskiego PTG), Instytutu Bałtyckiego (w tym członkinią Komisji Rewizyjnej) oraz Towarzystwa Miłośników Gdyni. Pełni również funkcję Sekretarza gdańskiego okręgu Olimpiady Geograficznej (obejmującego województwo pomorskie).