Ludzie etnotanku

Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz

Image link

Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz – doktor nauk humanistycznych, literaturoznawczyni i antropolożka kulturowa. Pracuje w Zakładzie Etnologii Polski i Antropologii Historii w Instytucie Antropologii Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracuje z Pomorskim Centrum Badań nad Kulturą UG. Członkini Instytutu Kaszubskiego, wiceprezeska Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego (od 2021 r.). Autorka książki „Homo capax, capax hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza” (Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, 2019 r.). Publikowała m.in. w „Kontekstach”, „Slavii Meridionalis”, „Ruchu Literackim” oraz tomach zbiorowych. Jako redaktorka współpracuje z czasopismami naukowymi „Karto-Teka Gdańska” oraz „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”. Zainteresowania badawcze: etnologia Kaszub, antropologia religii i zwrot postsekularny, strategie kształtowania tożsamości kulturowej, związki antropologii z literaturą.