Foresight Kaszubi 2050

Kaszubi i Kaszubi w pomorskich strategiach rozwoju

Image link

Remedium na zmienną polską rzeczywistość, labilność opinii, planów i rozstrzygnięć polityków zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym, są różnorodne plany rozwojowe, programy operacyjne, programy rozwoju, polityki oraz strategie rozwoju. To właśnie te ostatnie są podstawą prac planistycznych i rozwojowych, planowania i wydatkowania środków budżetowych dla samorządu województwa oraz organów władzy na szczeblu powiatowym czy też gminnym.

Podobnie skonstruowane do dokumentów instytucji samorządowych są również strategie rozwoju lokalnych grup działaniach, grup rybackich, czy też, co staje się coraz częstszą praktyką – zwłaszcza w przypadku korporacji międzynarodowych – strategie rozwoju przedsiębiorstw.

To właśnie w tego rodzaju dokumentach autorzy niniejszego raportu postanowili doszukiwać się relacji, planów wsparcia dla rozwoju, a często utrzymania kaszubskości, promocji regionu i produktów z Kaszub oraz działań wzmacniających poczucie odrębności, kulturowego bogactwa u samych Kaszubów. Skoro to właśnie te dokumenty są podstawą dla dalszych działań, dla ujmowanego wprost wydawania pieniędzy na określone cele, to stają się one wykładnią, wedle której możliwe jest prognozowanie zmian związanych ze wsparciem oraz współdziałaniem danej jednostki z innymi na rzecz rozwoju kultury kaszubskiej, czy też szerzej – promocji marki regionalnej Kaszub.